Գլխավոր

Իմ նոր բլոգը
  • Տուն ֆիլմի վերլուծությունը

    November 7, 2019 by

    Տուն ֆիլմում ներկայացվում են բնապահպանական խնդիրները և թե ինչպես են մարդիկ շահագործում բնության ռեսուրսները։ Այդտեղից մարդիկ պետք է հետևություն անեն որ պետք չէ շահագործել բնության ռեսուրսները որովհետև նրանք կարող են սպառվել և մարդիկ պետք է դրան փոխարինում գտնեն։

  • Ազատություն

    October 15, 2019 by

    ազատություն դա մարդու իրավունքն է բայց ազատւոթյունը բացի մարդու իրավունքներից դա նաև մարդկայի վերաբերմունքն է մեծերի, փոքրերի և տարեկիցների նկատմամբ։ ազատություն հասկացությունը երեխայի մոտ ճիշտ ձևավորելու համար ծնողների պետք է դաստիարակության ճիշտ մեթոդններ կիրառեն։

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started