Հայոց լեզու

Բառագիտություն

1․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ։

4․ մարմնեղ, թիկնեղ, հաղթանդամ, պարթևահասակ

2․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ։

3․ բիրտ, դժնյա, անողոք, անագորույն

3․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ։

3․ դյութիչ, հմայիչ, հրապուրիչ, գրավիչ,

4․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ։

3. խոտոր, զարտուղի, շեղ, ծուռ

5․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ։

4․ կատաղի, վայրագ, դժնի, անագորույն

6․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ։

1․ կասկածել, տարակուսել, երկբայել, երկմտել

7․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ։

3․ ակնդետ, սևեռուն, անքթիթ, ուշադիր

8․ Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ։

4․ ակնառու, աչառու,անկողմնակալ, արդար

9․ Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ։

1․ անդուլ, հար, շարունակ, հանուր։

10․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից։

3․ ստահոդ-շինծու, աչառու-կոմնակալ, անձայն-մունջ։

11․ Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից։

1․ թյուր-ճիշտ, հանգույն-նման, ընդդեմ-հակառակ

12․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից։

3․ բաղձանք-իղձ, անսայթաք-անգայթ, աղճատել-աղավաղել։

13․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ։

հրապուրել-զմայլել, խոհեմ-ողջամիտ, դեռափթիթ-նորածիլ։

14․ Ո՞ր տարբերակում ընդգծված բառը մյուսներում ընդգծված բառերին հոմանիշ չէ։

3․ աշտանակները

15․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից։

գժտվել-հաշտվել, չափավոր-ծայրահեղ, երաշտային-անձրևային

16․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից։

2․ զարդարուն-անպաճույճ, օրինական-ապօրինի, ջրարբի-անջրդի։

17․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից։

3․ ձերբակալել-ազատել, հանգցնել-կիզել, վհատեցնել-քաջալերել։

18․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից։

2․ աղտեղություն-մաքրություն, սեղմ-ճապաղ, հեղհեղուկ-անհողդողդ։

19․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից։

1․ օրհնանք-անեծք, երեց-կրտսեր, կամային-թուլամորթ։

20․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից։

3․ զարդարուն-անպաճույճ, վաստակել-վատնել, երերուն-անկայուն։

21․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից։

3․ վաղանցիկ-մշտամնա, ապերջանիկ-բախտավոր, հետամտել-խուսափել

22․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից։

1․ բացահայտ-թաքուն, խորդուբորդ-ողորկ, խենթ-խելոք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s