Հայոց լեզու

 1. 1) ամենաէական, քրիստոնեություն, երբևիցե, ինչևե.
  2) հնէաբան, պատնեշ, չեինք, առեջաթել.
  3) եղերերգ, ափեափ, չենք, լայնէկրան.
  4) դողէրդոց, Հրազդանհէկ, չէի, անէ.

2.
1) անեզր, խուռներամ, երբևէ, նախօրե.
2) նրբերշիկ, լայնեզր, լուսերես, անէացում.
3) բազմերանգ, օրըստօրե, հրէշ, դողէրոցք.
4) Ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղէշ, աներկբա.

3.
1)Անօրեն, տնօրինություն, օրըստօրե, օրորե․
2)Մեղմորեն,մեղմօրոր, միջօրեական, քառորդ․
3)Առօրեական, աշծարհազոր, հոգուտ, հոդս ցնդել․
4)Ապօրինի, նախօրե, վաղօրոք, հանրօգուտ․

4.
1)Հնօրյա, փայտոջիլ, միջօրեական, օրեցօր․
2)Նախօրոք, աշխարհազոր, ազգօգուտ, գիշերօթիկ․
3)Հանապազօրդ, անօթևան, թախծօրոր, ականջօղ․
4)Հանապազրր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզոծ․

5․
1)Արագոտն, պնդօղակ, հոտնկայս, հրանոթ․
2)Քնքշօրոր, հնգօրյակ, վաղորդյան, նրբօրեն․
3)Հանրօգուտ, անորակ, հատորյակ, հանապազօր․
4)Հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ․

6.
1)Խոչընդոտ, անընտել, ակնթարթ, մթնկա․
2)Կորընթարթ, որոտընդոստ, առընթեր, սրընթաց․
3)Օրըստօրե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ,
4)Ինքնստինքյան, լուսնկա, ճեպընթաց, մերթ ընդ մերթ․

21.

2

22.

1.

23.

4.

24.

4.

25.

1.

26.

3.

27.

1.

28.

1.

29.

2.

30.

1.

31.
2․ ըմբոշխնել, լուսամփոփ, բամբասել, շիմպանզե․

32.
4․ Անբարյացակամ, բանբեր, անբասիր, անպարկեշտ․

33.
4․ Խորհրդավոր, արգահտելի, հայթհայթել, դժպատեհ․

34.
1․Փոթորկահույզ, ծխնելույզ, բզկտել, մզկիթ․

35.
4․Ոսպնյակ, շուրջերկրյա, Եպրաքսյա, միմյանց․

 1. Բամիա, խավիար, Իտալիա, հեքիաթ․

37.
3․ վեցում

38.
3․ Տարրական, վազքուղղի, իններորդ, բերրի․

39.
2․ ՈՒղղալար, հակընդդեմ, մրրկաշունչ, հովվերգություն․

40.
1․ Մրրկահավ, Ջեմմա, Այբբենարան-Այբենարան, Մեքքա․

41.
4․ Տարրընթաց-տարընթաց

42.
ուխտադրույժ, ուխտադրուժ

43.
3․ Նվագածություն, ժամասացություն, մատրվակ, կաթնահունց․

44.
1․ Իննում

45.
3․ Երեքում

46.
1․երկուսում․

47.
3․1-ռ 2-ղ 3-բ 4-ր 5-եվ 6-գ 7-րր 8-է 9-ղղ 10-դ․

48.
2-թ 2-դ 3-ը 4-օ 5-թ 6-ղ 7-ձ 8-կ 9-մ 10-փ․

49.
2-ը 2-վվ 3-յա 4-մ 5-գ 6-ն 7-կ 8-ց 9-գ 10-այ

50.
3․ 1գ- 2-գ 3-դ 4-ծ 5-խ 6-ր 7-ու 8-յու 9-կ 10-տ․

50.

 1. գ, գ, դ, ծ, խ, ր, ու, յու, կ, տ․

51.
3.սաղավարտ, խրտվիլակ, գաղտնի, խայտաբղետ, զարտուղի, թատերական․

52.

 1. ոչ մեկի

53.

 1. սիրտ-թոքային, կենաց-մահու, գեներալ-լեյտենանտ, հեռու-հեռավոր․

54.

 1. Սանկտ Պետերբուրգ, առ այն, թփից թուփ, բուրդ գզել․

55.

 1. Ի ծնե, առ Աստված, բաց կանաչ, թև առնել․

56.
Բոլոր տարբերակներն էլ ճիշտ են․

57.

 1. Հարավկորեական, ջերմամեկուսիչ, թավալգլոր, նախավայրէջքային․

58.

 1. սերնդեսերունդ, քարեդարյան, այրուձի, ցաքուցրիվ․

59.

 1. Լիուլի, միանձնյա, բառհանելուկ, լույսընծայում․

60.

 1. Բուժզննում, ժամկետանց, գողեգող, տասնամյա․

61.

1․ Անտես-անհայտ, իրեն-իրեն, հուշարձան-կոթող, ուս-ուսի․

62․

2․ Կազմ-պատրաստ, երկրե-երկիր, հին-հին, մեկ-երկու․

63․

3․ սրբություն-սրբոց, մի երկու, կիլոմետր-ժամ, հինգհազարանոց․

64․

4․ մի երկու, առայժմ, մեն-մենակ, փոխնախագահ․

65․

4․ ինչ որ է, իսկզբանե, ըստ այդմ, սակավ առ սակավ․

66.
2)ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ,ՍՈՂՈՄՈՆ ԻՄԱՍՏՈՒՆ,ՄԱՐ ԱԲԱՍ ԿԱՏԻՆԱ,ԵՐՎԱՆԴ
ՍԱԿԱՎԱԿՅԱՑ

67.
2)ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԿԻԼԻԿԻԱ,ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ,ՓՈՔՐ ԱՍԻԱ,ԱՐԱԲԱԿԱՆ
ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

68.
2)ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐևԵԼՔ,ԴԺՈԽՔ ՀՐԱՅՐ,ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱ-
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԹՈՒԹՄՈՍ ԱՌԱՋԻՆ

69.
3)ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ԿԱՄՈՒՐՋ,ՔԵՈՓՍԻ ԲՈՒՐԳ,ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄ,
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՊՈՂՈՏԱ

70.
1)Ազգային հերոսի կոչում,Արշակոււնյաց դիսաստիա,Խամաճիկների պետական
թատրոն,Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիա

71.

1․ Համաձայն ավանդույթի՝ նրա նախնիները ծագել են վիշապներից․-Սխալ

72.

4․ Նարեկացու, նրա մաքրակենցաղ վարքի մասին ժողովուրդն ավնդություններ է հյուսել․

73.

4․ Անցյալ անգամ ես իմ գոհունակությունը ասացի այս նախագծի մասին և այսօր էլ կրկնում եմ․

74.

2․ Ժողովուրդ փառաբանում էր ռազմական օդաչուի անօրինական սխրանքը։(Թուրքերի մոտ հնարավորա)

75.

3. ՆԾԱ-451

76.

3. ՅԾ-340

77․

2․ ԺԱ, ԽԵ, ԼԷ

78․

3․ Ներսես Շնորհալին 12-րդ <ԲԲ> դարի բանաստեղծ է։

79․

2․ երկուսինը

80.
4)ընթանալ,ընտացակարգ,ընթացիկ,ընթացք

81.

2)բացուխուփ,բեղ,բերդակալ,բերնիբերան

82.

2)արծաթազօծ,արծաթել,արրճե,արմավենի

83․

4․ Միջօրե

84․

Ոչ մեկի․

88.

3.Փրկվել,

89.

3. Յոթում

90.

1.

91.

2

92.

2.

93.

1.

94.

4.

95.

4.

96.

97.

1.

98.

2.

9

9. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում ի ձայնավորի հնչյունափոխություն կա.

4) մտավոր, դեղնաթույր, կծկվել, ննջարան

100. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է ի ձայնավորը հնչյունափոխվել ը-ի.

4.

101. Ո՞ր շարքում կա բառ, որում է (ե) ձայնավորի հնչյունափոխություն չկա.

1.

102. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում ձայնավորի հնչյունափոխություն կա.

2) պատրանք, գնացուցակ, ընչազուրկ, վերստին

103. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում ձայնավորի կամ երկհնչյունի սղում կա.

3) ոճրագործ, բուրավետ, երկրաչափություն, վրեժխնդրություն

104. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում երկհնչյունի հնչյունափոխություն կա.

2) ատենակալ, աշխուժորեն, ալեծուփ, ալրաթաթախ

105. Ո՞ր շարքում երկհնչյունի սղումով կազմված բառ կա.

2) ժանեկազարդ, սառցաբեկոր, հայեցակարգ, մարգարեություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s