ՏՏ, առցանց ուսուցում

История суперкомпьютерного моделирования -Գերհամակարգչային մոդելավորման պատմությունը

Вычислительная техника развивалась одновременно с вычислительными методами. Это было связано с развитием ядерных программ. В конце войны были бомбардировки японских городов, после чего наше правительство вынуждено было срочно ввести ядерную программу, и физик Курчатов возглавил и сделал ее в кратчайшие сроки. Но для этого пришлось напрячь очень большие силы не только физиков, но и математиков-вычислителей и разработчиков компьютерной техники.

Հաշվողական տեխնոլոգիան, որը մշակվել է միաժամանակ հաշվարկային մեթոդներով: Դա պայմանավորված էր միջուկային ծրագրերի մշակմամբ: Պատերազմի ավարտին տեղի ունեցան Ճապոնիայի քաղաքների ռմբակոծություններ, որից հետո մեր կառավարությունը ստիպված եղավ շտապ ներդնել միջուկային ծրագիր, իսկ ֆիզիկոս Կուրչատովը գլխավորեց և այն հնարավորինս շուտ արեց: Բայց դրա համար ես ստիպված էի շատ ուժեղ ուժեր գործադրել ոչ միայն ֆիզիկոսների, այլև մաթեմատիկոսների, հաշվիչների և համակարգչային տեխնիկայի մշակողների կողմից:

Первый электронный вычислительный компьютер был создан примерно в 1951 году школой академика Лебедева. Примерно через год аналогичный полностью электронный компьютер появился в Америке, созданный знаменитым фон Нэйманом. Тут же появилась задача о последствиях распространения ядерного взрыва, которая параллельно решалась и у нас, и за океаном. Конечно, все это велось по совершенно секретным программам. Сейчас все эти работы открыты и есть в учебниках.

Առաջին էլեկտրոնային համակարգիչը ստեղծվել է 1951 թ.-ին ՝ ակադեմիկոս Լեբեդևի դպրոցի կողմից: Մոտ մեկ տարի անց նման լրիվ էլեկտրոնային համակարգիչ հայտնվեց Ամերիկայում, որը ստեղծվել է հայտնի ֆոն Նեյմանի կողմից: Անմիջապես խնդիր առաջացավ միջուկային պայթյունի տարածման հետևանքների մասին, որը միաժամանակ լուծվեց ինչպես այստեղ, այնպես էլ օվկիանոսում: Իհարկե, այս ամենը իրականացվել է գլխավոր գաղտնի ծրագրերի ներքո: Այժմ այս բոլոր աշխատանքները բաց են և դասագրքերի մեջ են:

Тогда фактически начала развиваться теория разностных схем — решения дифференциальных уравнений в частных производных. Это основа той самой математической физики, которая описывает основные физические процессы. Вообще, очень многие физические процессы можно описать с помощью двух систем дифференциальных уравнений частных производных. Одна система уравнений — механика сплошных сред; а вторая — система электродинамики сплошных сред Максвелла.

Այնուհետև, փաստորեն, սկսեցին զարգանալ տարբերությունների սխեմաները `մասնակի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումներ: Սա հենց մաթեմատիկական ֆիզիկայի հիմքն է, որը նկարագրում է հիմնական ֆիզիկական գործընթացները: Ընդհանուր առմամբ, շատ ֆիզիկական պրոցեսներ կարելի է նկարագրել մասնակի դիֆերենցիալ հավասարումների երկու համակարգերի միջոցով: Հավասարումների մի համակարգ `շարունակական մեխանիզմն է. և երկրորդը `Մաքսվելի շարունակական էլեկտրոդինամիկայի համակարգը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s