հասարակագիտություն

Թրաֆիքինգ

թրաֆիքինգը դա մարդկանց շահագործումն է առանց նրանց համաձայնության։
թրաֆիքինգը մեր որերում նույնպես առկա է և դրսեվորվում է ցածր աշխատավարձի դիմաց մարդկանց շահագործումն, մարդկանց առևանգումը և օգտագործումը անօրինական գօրծերում։ հնում թրաֆիքինգի զոհ են եղել սևեվամորդ մարդիկ որոնք առանց աշխատավարձի կամ ցածր աշխատավրձով ստրկացնումը։ թրաաֆիքինգի զոհ չդառնալու համր պետք է անձնական տվըալները չտրամդրել ուրիշ մարդկանց որպիսի նրանք դա չօգտագործեն որպես շանտաժ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s