ճամբարներ

Իմ ճամփորդություիը դեպի սևան

Ամեն ինչ սկսվեց հաճելիուղևորությունից դեպի ճամբար, որիընթացքում ծանոթացա նոր մարդկանցհետ, որոնց հետ ինձ հետաքրքիր է։Առաջին օրը մենք հարմարվեցինք մերվրաններում իսկ երկրորդօրվանից սկսվեցին զվարճալիարկածները։ Երրորդ օրը մենքառավոտյան հավաքեցինք մեր իրերը,հետո ձեռնարկեցինք գիտելիքներիօրվան նվիրված Ֆլեշմոբը։ Ետ գալուճանապարհին մենք կանգ առանքԱխթամար թերակղզում։ Այդպիսով մերճանապարհորդությունը վերջացավ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s